News -

Podziel się dobrymi projektami

Komisja Europejska i Rada Europy zapraszają do dzielenia się informacjami o projektach, narzędziach, politykach i inicjatywach badawczych wykorzystujących nowe technologie do walki z wykluczeniem społecznym młodych. Ankiety wypełniać można do 6 maja.


Twórcy ankiety poszukują projektów związanych m.in. z:

  • dostępem do usług skierowanych do młodych zagrożonych wykluczeniem (np. aplikacje online);
  • przeciwdziałaniu wykluczeniu i wzmocnieniu młodych (np. portale internetowe z informacjami o możliwościach na rynku pracy lub poradami dotyczącymi zaangażowania się w działania obywatelskie);
  • walką z dyskryminacją w świecie cyfrowym (np. kampanie online poświęcone tzw. hejtowi mowie nienawiści).

Powinny one dotyczyć trzech obszarów tematycznych: pracy z młodzieżą, polityk młodzieżowych oraz badań poświęconych zagadnieniom związanym z młodzieżą.

Zebrane informacje posłużą do stworzenia poradnika dla osób, które w swojej pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym chciałyby wykorzywać narzędzia cyfrowe. 

Więcej informacji

stopka strony