News -

EYY2022: akcja ewaluacja!

Wypełnij krótką ankietę i podziel się swoją opinią na temat Europejskiego Roku Młodzieży 2022! Masz czas do 25 marca.


Unia Europejska zachęca do dzielenia się opiniami na temat Europejskiego Roku Młodzieży 2022. 

Rok 2022 ustanowiono Europejskim Rokiem Młodzieży. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi Europejczyków na to, jak ważną rolę w budowaniu przyszłości pełni młodzież oraz promowanie możliwości dostępnych dla młodych. W trakcie ubiegłego roku w całej Europie miejsce miały różne wydarzenia, spotkania oraz kampanie informacyjne i promocyjne skierowane do młodych.

Wypełnij krótką ankietę i powiedz o swoim zaangażowaniu w Europejski Rok Młodzieży. Podziel się swoją opinią lub pomysłami na działania, które Unia Europejska mogłaby kontynuować lub wdrożyć w następnych latach. 

#EuropejskiRokMlodziezy    #opinia

stopka strony