News -

Podziel się sukcesem!

Wystartowała kolejna edycja konkursu EDUinspirator. Mogą w nim wziąć udział indywidualni uczestnicy projektów dofinansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.


Kapituła konkursu nagrodzi osoby, których działania na rzecz edukacji, szczególnie w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów; wyróżniają się wysoką jakością i pozytywnie wpływają na lokalne środowisko.

EDUinspiratorami mogą zostać: uczniowie, studenci, młodzież, dorośli słuchacze (w tym seniorzy)  nauczyciele i wykładowcy, trenerzy, edukatorzy, pracownicy młodzieżowi, pracownicy instytucji publicznych i niepublicznych, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji oraz wszystkie inne osoby powiązane z rozwojem edukacji w Polsce.

W tym roku można zgłosić się w jednej z poniższych kategorii:

  • Edukacja szkolna;
  • Szkolnictwo wyższe;
  • Edukacja zawodowa;
  • Edukacja dorosłych;
  • Edukacja pozaformalna młodzieży.

Laureaci każdej kategorii konkursowej otrzymają nagrodę rzeczową.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 lipca 2018 r. 

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny można znaleźć na stronie konkursu.

stopka strony