News -

Pokaż innym ulicę

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, Fundacja Usłyszeć Afrykę organizuje konkurs dla szkół gimnazjalnych i średnich na najciekawszą gazetkę szkolną „Pokaż innym ulicę”. Publikacja ukazywać ma problemy dzieci ulicy - szczególnie w Afryce


W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej Fundacja Usłyszeć Afrykę organizuje konkurs dla szkół gimnazjalnych i średnich na najciekawszą gazetkę szkolną „Pokaż innym ulicę”. Publikacja ukazywać ma problemy dzieci ulicy - szczególnie z Afryki.

Celem konkursu jest uwrażliwienie uczniów gimnazjów i szkół średnich na problem ubóstwa i bezdomności, dotykający najmłodszych mieszkańców świata – głównie Afryki. Chodzi też o rozbudzanie ciekawości świata i wspólne poszukiwanie rozwiązań, które mają na celu realizację Milenijnych Celów Rozwoju, ogłoszonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Zadaniem uczestników rywalizacji jest przygotowanie ciekawej i innowacyjnej, informacyjnej gazetki szkolnej, opisującej życie dzieci ulicy. Nad przygotowaniem pracy konkursowej powinny pracować zespoły projektowe złożone z 4 uczniów i nauczyciela-opiekuna. Jedna placówka edukacyjna może zgłosić do rozgrywek jeden zespół projektowy.

Aby zapisać swój zespół do konkursu, opiekun grupy powinien do 15 listopada 2011 r. wysłać poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres e-mail: paulina.skiba@uslyszecafryke.org. Do 30 listopada 2011 r. należy na ten sam adres wysłać dokumentację fotograficzną, ukazującą powstawanie gazetki (min. 5, max. 10 zdjęć) i dwie fotografie gotowej pracy (zdjęcia w formacie .jpg nie mogą mieć zajmować mniej niż 2 MB i więcej niż 5 MB).

Honorowy patronat nad rywalizacją objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Patronat medialny sprawuje polski portal edukacyjny Interklasa.

Więcej informacji na stronie: http://uslyszecafryke.org/news,110,Konkurs-dla-szk-
Źródło: Interkl@sa Polski Portal Edukacyjny
stopka strony