News -

Pokaż, jak promować Polskę

Jeszcze tylko do 15 października można przesyłać zgłoszenia do VI edycji konkursu na pracę magisterską dotyczącą promocji Polski „Teraz Polska Promocja”. Na laureatów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne, rzeczowe, a także praktyki i staże.


Jeszcze tylko do 15 października można przesyłać zgłoszenia do VI edycji konkursu na pracę magisterską dotyczącą promocji Polski „Teraz Polska Promocja”. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne, rzeczowe, a także praktyki i staże.

Konkurs „Teraz Polska Promocja” poświęcony jest wizerunkowej, kulturalnej, gospodarczej i naukowej promocji naszego kraju. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu kształcenia nowoczesnych kadr na potrzeby marketingu narodowego.

Pracę magisterską może zgłosić do konkursu szkoła wyższa, reprezentowana przez dziekana lub promotora pracy albo autor pracy, za pośrednictwem szkoły wyższej. W konkursie mogą brać udział prace magisterskie obronione nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku.

Na autorów najlepszych zgłoszeń czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości ok. 50 tys. Zdobywca I miejsca otrzyma 7 tys. zł, a II - 5 tys. zł i III - 3 tys. zł. Przyznawane będą także nagrody specjalne ufundowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministra Kultury.

W tym roku po raz pierwszy partnerem projektu jest Instytut Adama Mickiewicza, który ufundował jedną z nagród specjalnych. Autor najlepszej pracy poświęconej promocji kultury polskiej za granicą zostanie wyróżniony zagranicznym stażem podczas jednego z projektów Instytutu Adama Mickiewicza.

Zgłoszenia można przysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 15 października na adres: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, ul. Górskiego 1, 00-033 Warszawa.

Konkurs organizują: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego przy współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Polską Organizacją Turystyczną oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Jednym z patronów medialnych konkursu jest serwis Nauka w Polsce – Polskiej Agencji Prasowej.

Regulamin konkursu oraz wszystkie informacje znajdują się na stronach www.terazpolska.pl/pl/VI-edycja oraz na www.facebook.com/TerazPolska
stopka strony