News -

Pokaż język z dobrej strony

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego „Ojczysty - dodaj do ulubionych”.


Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego „Ojczysty - dodaj do ulubionych”.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji:
- projektów edukacyjno-animacyjnych opartych na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztatów, zabaw, gier;
- projektów popularyzujących wiedzę o języku, w tym m.in. wystaw, konkursów tematycznych, konferencji, audycji radiowych i telewizyjnych, kampanii i akcji społecznych, publikacji edukacyjnych;
- stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Celem strategicznym programu "Ojczysty - dodaj do ulubionych" jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Wnioski mogą składać samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie jako część Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020.

Nabór wniosków trwa do 9 maja 2014 r.

Dodatkowe informacje:
http://www.jezykojczysty.pl
stopka strony