News -

Pokaż pomysł na walkę z biedą

Masz pomysł, jak walczyć z ubóstwem i wykluczeniem społecznym? Wiesz, jak zaangażować w pożyteczne działania swoich rówieśników? Konkurs „Nie wykluczam!” jest dla Ciebie


! Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce już po raz czwarty organizuje konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku jego celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego. By walczyć o nagrody uczestnicy muszą stworzyć trzyosobowy zespół i pod kontrolą nauczyciela wymyślić projekt, którego realizacja – przy udziale młodych ludzi – pomogłaby w skutecznej walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ich środowisku. Pomysł przedstawić można w formie eseju, prezentacji, fotoreportażu lub wideoreportażu. Gotowe prace należy nadsyłać do 17 października 2010 roku. Oceni je jury złożone z przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej i PKE. Lista laureatów zostanie ogłoszona 20 listopada 2010 r. Na najlepsze zespoły czeka wycieczka do Brukseli i zwiedzanie instytucji europejskich. Potrzebujesz więcej informacji? Zajrzyj na stronę polskiego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej lub napisz na adres nie-wykluczam@ceo.org.pl
stopka strony