News -

Polska w górę, Finlandia w dół

Polska znalazła się wśród dziesięciu krajów, które zrobiły największe postępy w zmniejszaniu odsetka 15-latków osiągających słabe wyniki w nauce.
Z najnowszego raportu OECD wynika, że w ciągu ostatnich czterech lat odsetek uczniów z niskimi osiągnięciami znacząco zmniejszył się w Polsce, Bułgarii, Czechach, Danii, Estonii, Irlandii, Chorwacji, Rumunii, Austrii i na Łotwie. Wzrósł – co ciekawe – m.in. w Finlandii i Szwecji. W analizie uwzględniano umiejętności matematyczne oraz związane z naukami ścisłymi i czytaniem.

Z badań OECD wynika też, że uczniowie z krajów UE największy problem mają z matematyką. W pozostałych dwóch dziedzinach radzą sobie dużo lepiej – według autorów publikacji realne jest ograniczenie do końca bieżącej dekady odsetka uczniów ze słabymi wynikami do 15 proc., co jest celem strategii Europa 2020.

Więcej informacji na stronie:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1198_en.htm
http://ec.europa.eu/education/news/doc/pisa2012_en.pdf
http://www.oecd.org/site/piaac/surveyofadultskills.htm
stopka strony