News -

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Do 8 września 2014 r. można składać wstępne wnioski o granty do Fundacji Solidarności Międzynarodowej na realizację polsko-ukraińskich projektów dotyczących demokracji lokalnej i niezależnych mediów.
Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Ukrainy w tworzenie skutecznych, praworządnych i cieszących się zaufaniem instytucji demokratycznych, szczególnie samorządów lokalnych i niezależnych mediów.

W konkursie wnioskować można o dofinansowanie w wysokości od 150 do 300 tys. zł (w przypadku projektów rocznych, realizowanych w okresie od listopada 2014 r. do 30 listopada 2015 r.) oraz 500-850 tys. zł (w przypadku dwuletnich projektów modułowych).

O granty mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje lub osoby prawne i jednostki organizacyjne, działające we współpracy z partnerami z Ukrainy, posiadające co najmniej trzyletnie doświadczenie z lat 2009-2014 w realizacji projektów w państwach Partnerstwa Wschodniego, posiadające doświadczenie gospodarowania środkami publicznymi w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego z lat 2011-2014 oraz publikujące na ogólnodostępnej stronie internetowej swój statut i aktualne roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe.

Wnioski składane są dwuetapowo. W pierwszym etapie przyjmowane są wnioski wstępne (listy intencyjne), w drugim - wnioski pełne.

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji jest wspólną inicjatywą rządów Polski i Kanady, zarządzaną przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

Termin składania wstępnych wniosków mija 8 września 2014 r. Szczegółowe informacje o konkursie na stronie Funduszu.
stopka strony