News -

Pomiędzy niepewnością a nadzieją: młodzi uchodźcy

Doświadczenia dwóch stron: pracowników młodzieżowych oraz młodych uchodźców zostały zebrane w publikacji „Between insecurity and hope. Reflections on youth work with young refugees”.


Publikacja podsumowuje wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć młodzi ludzie przybywający do innego kraju oraz pracownicy młodzieżowi z ośrodków dla uchodźców, szkół czy organizacji pozarządowych.

W książce poruszono m.in. kwestię nieletnich uchodźców podróżujących bez opiekunów, a także odmienne zwyczaje kulturowe, które często wywołują konflikty z rówieśnikami z innych krajów. Publikacja bazuje na doświadczeniach pracowników z różnych europejskich państw, m.in. Malty, Włoch, Niemiec oraz Finlandii.

Książka skierowana jest do decydentów oraz osób pracujących na rzecz integracji i przestrzegania praw młodych uchodźców.

Jest dostępna tutaj.

stopka strony