News -

Pomost dla rodziców

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej chce ułatwić młodym naukowcom wychowującym małe dzieci powrót do intensywnej pracy. Granty sięgają 140 tysięcy złotych.


Program Pomost przewiduje dwa rodzaje wsparcia. Pierwszym z nich jest grant powrotowy, służący sfinansowaniu projektów realizowanych przez badaczy wychowujących małe dzieci (zarówno kobiety, jak i mężczyzn). Skorzystać z niego mogą osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora, pracujące w polskiej jednostce prowadzącej badania lub mające promesę zatrudnienia w niej. Grant obejmuje dotację w wysokości 140 tys. złotych oraz stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych (od tysiąca do trzech tysięcy złotych miesięcznie). Na drugi rodzaj wsparcia liczyć mogą kobiety w ciąży, wykonujące pracę naukową, której specyfika może mieć wpływ na przebieg ciąży. Finansowanie obejmuje pokrycie kosztów zatrudnienia (lub delegacji) pracownika zastępującego kobietę w zadaniach niezbędnych dla zrealizowania projektu badawczego, których nie może ona wykonywać. Nabór wniosków o grant powrotowy trwać będzie od 30 lipca do 30 września 2011 r., wnioski o wsparcie dla kobiet przyjmowane są w trybie ciągłym. Więcej informacji w bazie Eurodesk Polska.
stopka strony