News -

Pomóż naprawić jednolity rynek

Miałeś kiedykolwiek problemy z korzystaniem ze wspólnego, unijnego rynku? Napotkałeś na bariery podróżując, ucząc się za granicą, prowadząc międzynarodowe interesy? Opisz swoją historię!
Celem konkursu „Tell your story” jest zebranie informacji o barierach w korzystaniu z jednolitego rynku, napotykanych przez obywateli, konsumentów oraz małe i średnie firmy ze wszystkich krajów członkowskich. Chodzi o problemy możliwe do zlikwidowania poprzez zmiany prawne, egzekwowanie istniejących przepisów, lepsze doradztwo, zmianę praktyk administracyjnych itd. Teksty uczestników będą punktem wyjścia do dyskusji najważniejszych europejskich polityków podczas planowanego na początek października Forum Jednolitego Rynku w Krakowie.

Konkurs organizują Komisja Europejska, Parlament Europejski oraz Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Udział w nim może wziąć każdy pełnoletni obywatel UE. Do finału konkursu zakwalifikuje się pięć najlepszych zgłoszeń. O ich autorach powstaną krótkie filmy; finaliści zostaną również zaproszeni do Krakowa na ich oficjalną prezentację w trakcie Forum - będą tam mieli wyjątkową okazję poznać osoby decydujące o kształcie jednolitego rynku UE. Termin nadsyłania zgłoszeń mija już 24 czerwca.

Więcej informacji na stronie www.tellusyourstory.eu/content/terms-and-conditions
stopka strony