News -

Pomysły na lepszą Europę

Młodzi ludzie mogą włączyć się w dyskusję na temat przyszłości UE i podzielić się swoimi pomysłami za pośrednictwem strony youthideas.eu.


Strona youtideas.eu powstała jako platforma do dyskusji, w której mogą brać udział wszyscy młodzi Europejczycy. Celem projektu jest zebranie opinii młodych ludzi na temat kierunków rozwoju Europy.

Na stronie można zgłaszać swoje pomysły lub głosować na te zaproponowane przez innych uczestników. 

Na stronie można również znaleźć informacje o tym, co dzieje się ze zgłaszanymi pomysłami. 

Wejdź na stronę i podziel się swoimi pomysłami. 

#EuropejskiSzczytMłodzieży    #PrzyszłośćUE

stopka strony