News -

Porozmawiajmy o przyszłości Europy

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne w sprawie przyszłości Europy. Mogą wziąć w nich udział wszyscy obywatele UE. Wystarczy wypełnić internetową ankietę.


Konsultacje mają być kontynuacją debaty o kierunkach rozwoju Europy zainicjowanej przez Komisję tzw. Białą Księgą 1 marca 2017 roku.

Ankieta składa się z 12 pytań opracowanych przez grupę obywatelską złożoną z 96 Europejczyków, która obradowała w Brukseli 5 i 6 maja w ramach posiedzenia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. 

Konsultacje internetowe będą przebiegać równolegle do dialogu obywatelskiego, który  Komisja oraz państwa członkowskie prowadzą od 2012 roku. W ciągu 6 lat przeprowadzono w 160 europejskich miastach blisko 700 interaktywnych debat publicznych. Do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju 2019 roku, KE planuje zorganizować kolejnych 500 debat. 

W grudniu 2018 roku Komisja ma przedstawić państwom członkowskim sprawozdanie okresowe dotyczące Białej Księgi. Sprawozdanie końcowe zostanie zaprezentowane na pierwszym szczycie UE-27, który odbędzie się 9 maja 2019 roku w Sybinie w Rumunii, kilka tygodni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. 

Anketę dotyczącą przyszłości Europy można znaleźć na stronach KE.

stopka strony