Porozumienie na szczycie

11 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przyjęła porozumienie polityczne zawarte między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie nowego programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.


Dzięki odrębnemu budżetowi w wysokości ponad 26 mld euro, nowy program Erasmus+ będzie nie tylko bardziej inkluzywny i innowacyjny, ale także bardziej cyfrowy i ekologiczny.

Na nową perspektywę programu Europejski Korpus Solidarności w latach 2021-2027, Komisja Europejska przeznaczyła ponad 1 mld euro. Szacuje się, że dzięki tym środkom co najmniej 270 000 młodych Europejczyków weźmie udział w projektach wolontariatu, rozwiązując problemy społeczne i humanitarne, a także tworząc własne projekty solidarnościowe.

Więcej informacji

#erasmus    #eks    #budżet