News -

Portal wiedzy o III sektorze

Chciałbyś wiedzieć więcej na temat sektora organizacji pozarządowych? Skorzystaj z internetowego narzędzia, przygotowanego m.in. przez Fundację dla Wolności.


Reveal 2 to bezpłatna platforma dla osób zainteresowanych poszerzaniem swoich kompetencji na temat III sektora, w szczególności w zakresie wolontariatu. Obecnie na portalu dostępne są 4 kursy (każdy na trzech poziomach), zaprojektowane w 1. edycji projektu.

W rozpoczętej niedawno 2. edycji powstaną kolejne 3 kursy; wszystkie zostaną też przetłumaczone na 11 języków, w tym polski. Polskim przedstawicielem konsorcjum realizującego projekt jest Fundacja dla Wolności. Projekt finansowany jest ze środków programu Erasmus+.

Platforma działa pod adresem www.reveal2.eu.

Więcej informacji na stronie Fundacji dla Wolności.

stopka strony