News -

Portugalska prezydencja w Radzie UE

Co 6 miesięcy kolejne państwo przejmuje prezydencję w Unii Europejskiej. 1 stycznia 2021 r. swoją kadencję rozpoczęła Portugalia.


Mottem portugalskiej prezydencji jest hasło „Czas na spełnienie obietnic: sprawiedliwa, ekologiczna i cyfrowa odbudowa”.

W dziedzinie młodzieży i edukacji, portugalska prezydencja będzie opierać się na:
- promowaniu udziału młodych ludzi w procesach decyzyjnych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju i Strategią UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 ("Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich");
- podkreślaniu znaczenia mobilności oraz polityk dotyczących młodzieży i edukacji. Priorytetem jest uruchomienie programów Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności;
- podkreślaniu filozofii uczenia się przez całe życie;
- integracyjnym dostępie do edukacji i szkoleń oraz tworzeniu warunków dla równych szans;
- podkreślaniu znaczenia inwestowania w edukację, samokształcenie oraz szkolenie zawodowe i artystyczne, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności cyfrowych i na rzecz klimatu;
- promowaniu dyskusji na temat edukacji cyfrowej, nauczania na odległość i nauczania hybrydowego oraz innowacyjnych metod nauczania.

Więcej informacji

#polityka    #ue    #radaue

stopka strony