News -

Porusz sumienia

Z okazji Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, centrum Tuscan Europe Direct zaprasza młodych ludzi do udziału w konkursie.


Uczestnicy mają za zadanie wykonać zdjęcie ilustrującego problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego w Unii Europejskiej. Prace nadsyłać można do 30 lipca 2010 r. Każda fotografia powinna być opisana (maks. 150 słów) w języku angielskim lub włoskim. Na autora najlepszych zdjęć czekają nagrody pieniężne. Więcej szczegółów na stronie www.edfirenze.eu/2010/06/no1out-photo-contest
stopka strony