News -

Posłowie chcą zmian w Korpusie Solidarności

Europejski Korpus Solidarności nie powinien być finansowany z budżetu programu Erasmus+ - uznała Komisja Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego.


Zdaniem członków Komisji, Korpus „zasługuje na własny budżet” - wspieranie go z pieniędzy programów Erasmus+ lub Europa dla obywateli jest niewskazane. W projekcie rezolucji europarlamentarzyści podkreślili też, że samo powstanie Korpusu to idea słuszna – umożliwienie młodym ludziom udziału w działaniach na rzecz solidarności międzyludzkiej pomoże im zdobyć doświadczenie niezbędne w przyszłej pracy.

Stworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności Komisja Europejska zaproponowała w grudniu 2016 r. W ramach przedsięwzięcia młodzi ludzie w wieku od 17 do 30 lat będą mogli uczestniczyć w różnego rodzaju inicjatywach na rzecz solidarności – związanych z edukacją, ochroną zdrowia, przyjmowaniem i integracją migrantów, rynkiem pracy i ochroną środowiska. Szacuje się, że do 2020 r. w ramach Korpusu pracę odpłatną lub wolontariacką podejmie ok. 100 tys. osób.

Kompleksowy projekt przepisów dotyczących Korpusu Komisja Europejska ma przedstawić do końca maja. Realizacja wstępnej fazy przedsięwzięcia już się jednak rozpoczęła – Komisja chce przeznaczyć na jej sfinansowanie 58 mln euro, pierwotnie zarezerwowanych dla programów Erasmus+ i Europa dla obywateli.

Rezolucja przyjęta przez Komisję wzywa nie tylko do wydzielenia osobnego budżetu, ale także do jasnego oddzielenia działań związanych z wolontariatem od inicjatyw przewidujących zatrudnienie. Ma to zagwarantować, że organizacje zaangażowane w działanie Korpusu nie będą wykorzystywać młodych ludzi jako darmowych wolontariuszy w sytuacji, gdy dostępne będą dobrej jakości miejsca pracy.

Członkowie Parlamentu Europejskiego podkreślili również, że Korpus Solidarności powinien w pierwszej kolejności odpowiadać na lokalne potrzeby i opierać się na istniejących i dobrze zakorzenionych systemach wolontariatu. Organizacje goszczące powinny posiadać karty jakości, określające cele i zasady funkcjonowania. By pomóc młodym ludziom w odnalezieniu się na rynku pracy, powinno się również uznawać i potwierdzać umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie pracy na rzecz Korpusu.

Komisja Kultury i Edukacji zwróci się z prośbą do Komisji o ustną odpowiedź na przedstawione postulaty w trakcie majowej sesji plenarnej. Po debacie projekt rezolucji zostanie poddany pod głosowanie całego Parlamentu.

Więcej informacji na stronie Parlamentu Europejskiego.

stopka strony