News -

Postaw tamę ksenofobii

„Polska dla wszystkich” - tak brzmi hasło konkursu ogłoszonego przez ministra spraw zagranicznych. Celem inicjatywy jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz postaw obywatelskich, które uczą cenić różnorodność.
Konkurs adresowany jest do wszelkiego rodzaju placówek i instytucji edukacyjnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, którym bliska jest idea Polski tolerancyjnej, otwartej dla wszystkich oraz postawa obywatelskiego sprzeciwu wobec ideologii i zachowań o charakterze ksenofobicznym lub rasistowskim.

Zadaniem uczestników jest opracowanie projektu szkolno-edukacyjnego, dziennikarskiego, plastycznego, muzycznego, performatywnego lub obywatelskiego, realizowanego w formie prac pisemnych, utworów graficznych, muzycznych, audio-wizualnych, prezentacji multimedialnych lub internetowych, happeningów, spektakli ulicznych lub w innych formach odpowiednich do tematyki konkursu.

Autorami lub współautorami projektów mogą być osoby, które ukończą 13. rok życia do końca roku kalendarzowego. Łączna pula nagród wynosi 30 tys. zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 października 2013 r.

Więcej informacji i rejestracja projektów na stronie:
www.polskadlawszystkich.pl
stopka strony