News -

Postęp wciąż pożądany

Kraje OECD muszą stawić czoło utrzymującym się nierównościom w dostępie do edukacji i podnieść efektywność swoich systemów kształcenia – to wnioski z nowej edycji raportu „Education at a Glance”.


Coroczny raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczący stanu edukacji na świecie opisuje wyniki instytucji edukacyjnych, efekty kształcenia w poszczególnych krajach, zasoby finansowe i ludzkie zaangażowane w edukację oraz dostępność, stopień partycypacji i postępy uczniów w nauce. W publikacji opisano również środowisko uczenia się i zasady organizacji szkolnictwa.

Jak wynika z raportu, kraje OECD wciąż mają wiele do zrobienia, by poprawić efektywność swoich systemów edukacji i zagwarantować, by każde dziecko - niezależnie od tego, z jakiego środowiska pochodzi - mogło w całości wykorzystać swój potencjał edukacyjny.

Publikacja pokazuje, że w ciągu ostatnich 25 lat dokonał się olbrzymi postęp – wyższe wykształcenie ma obecnie aż 41 proc. osób w wieku od 25 do 34 lat. Wciąż jednak utrzymują się nierówności w edukacji, mające poważne konsekwencje dla rynku pracy i gospodarek poszczególnych krajów. W 2014 r. zatrudnienie miało mniej niż 60 proc. osób z wykształceniem średnim i ponad 80 proc. osób z wykształceniem wyższym.

Nierówności edukacyjne oddziałują również na poziom wynagrodzeń. Posiadacze wyższego wykształcenia dominują w grupie 25 proc. osób o najwyższych dochodach.

W raporcie "Education at a Glance" opisano 34 kraje OECD i kilkanaście krajów partnerskich, m.in. - po raz pierwszy – Litwę.

Raport można kupić na stronie OECD.

stopka strony