News -

Poszerzyć zasięg Erasmusa+

Przyszłość programu Erasmus+ po 2020 roku i śródokresowa ocena jego rezultatów były głównymi tematami debaty, na którą do siedziby Rady Europejskiej zjechali ministrowie edukacji, kultury i sportu wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.


Ministrowie podkreślali, że Erasmus+ to jeden z najbardziej udanych i docenianych programów UE. W ciągu ostatnich 30 lat wzięło w nim udział ponad 9 mln Europejczyków. Program dał im możliwość uczenia się, studiowania oraz uczestniczenia w wolontariatach za granicą, przyczyniając się do ich rozwoju osobistego i zawodowego. 

Ministrowie zastanawiali się, jak zachęcić do uczestnictwa w programie jeszcze więcej osób, zwłaszcza tych pochodzących z regionów peryferyjnych i słabiej rozwiniętych. Postulowali, aby uczynić program bardziej kompatybilnym z innymi narzędziami UE służącymi budowaniu spójności społecznej w Europie, w tym z Europejskim Funduszem Społecznym. Uczestnicy debaty zgodzili się co do tego, że budżet Erasmusa+ powinien zostać zwiększony a procedury aplikacyjne uproszczone. Dyskutowali również o tym, co zrobić, by program był bardziej atrakcyjny dla osób kreatywnych i szczególnie uzdolnionych i jak wykorzystać jego potencjał do zwiększania innowacji w Europie.

Rozmawiano także o tym, jak zrealizować edukacyjne aspekty grudniowych konkluzji Rady Europejskiej. Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. „europejskie szkoły wyższe”, nauka języków, wzajemne uznawanie dyplomów oraz „europejska legitymacja studencka”. Ministrowie podkreślali, że żeby wszystkie te inicjatywy mogły być wprowadzone w życie, niezbędne jest położenie nacisku na cyfryzację, innowacyjność w kształceniu i szkoleniu oraz kwestie związane z uczeniem się przez całe życie. 

Posiedzenie Rady ds. Edukacji, Młodzieży Kultury i Sportu odbyło się w Brukseli 15 lutego 2018 roku. 

Więcej informacji

stopka strony