Poszukiwane punkty Eurodesk Polska

Krajowe Biuro Eurodesku poszukuje organizacji i instytucji zainteresowanych przystąpieniem do sieci Eurodesk Polska.


W pierwszej kolejności szukamy podmiotów z większych miast (Olsztyn, Poznań, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Płock), w których nie działają punkty informacyjne Eurodesku. Mapka z organizacjami należącymi do sieci znajduje się na stronie Eurodesk Polska w zakładce Sieć.

Współpraca w ramach Eurodesku ma - co do zasady - charakter bezgotówkowy. Organizacje należące do sieci nie otrzymują od Krajowego Biura Eurodesk Polska środków finansowych. Co oferujemy? Narzędzia umożliwiające kontakt online z konsultantami Eurodesku z całej Europy oraz dostęp do zasobów informacyjnych o charakterze europejskim i młodzieżowym. A ponadto: nieodpłatne szkolenia, możliwość udziału w krajowych i międzynarodowych projektach informacyjnych, publikacje i materiały promocyjne. O tym, jaką wartość dla organizacji stanowi członkostwo w sieci Eurodesk Polska, możesz przeczytać w podsumowaniu ankiety ewaluacyjnej dla sieci.

Od organizacji należących do Eurodesk Polska oczekujemy udzielania informacji z wykorzystaniem narzędzi, zasobów informacyjnych i know-how Eurodesku, dostępności w godzinach otwarcia punktu, uczestnictwa w eurodeskowych wydarzeniach oraz zaangażowania w projekty informacyjne. Zasady współpracy w ramach Eurodesku reguluje porozumienie zawierane między organizacją prowadzącą punkt Eurodesku a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach której działa Krajowe Biuro Eurodesk Polska.

Sieć Eurodesku liczy blisko 1000 organizacji i instytucji z 34 krajów europejskich. W Polsce działa kilkadziesiąt regionalnych i lokalnych punktów. Działalność Eurodesku wspiera – finansowo i merytorycznie – Komisja Europejska w ramach Programu „Erasmus+” oraz Ministerstwa: Edukacji Narodowej i Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Krajowym Biurem Eurodesku w Polsce zarządza Narodowa Agencja Programu „Erasmus+”, działająca w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Więcej informacji o Eurodesku znajduje się na stronie Eurodesk Polska, zakładka "O nas" 

Wszystkie organizacje i instytucje zainteresowane członkostwem w sieci i prowadzeniem punktu informacyjnego Eurodesk Polska proszone są o wypełnienie i przesłanie ankiety dla organizacji i instytucji zainteresowanych członkostwem w sieci Eurodesk Polska do 4 czerwca 2018 r.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi organizacjami. Ich przedstawiciele zostaną zaproszeni na trzydniowe szkolenie wprowadzające dla organizacji przystępujących do sieci Eurodesk Polska. Szkolenie odbędzie się w dniach 18-21 czerwca w Konstancinie-Jeziornie. Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa (od początku do końca).

Wawrzyniec Pater
Koordynator sieci Eurodesk Polska

stopka strony