News -

Poszukiwani eksperci ds. sportu

Komisja Europejska ogłosiła nabór ekspertów zainteresowanych pracą w Grupach Wysokiego Szczebla ds. Dyplomacji Sportowej oraz ds. Sportu Masowego.


Celem Grupy Wysokiego Szczebla ds. Dyplomacji Sportowej (High level Group on Sport Diplomacy) będzie ocena roli sportu w polityce zewnętrznej Unii Europejskiej, a w szczególności w dyplomacji publicznej. Członkowie grupy ocenią, w jaki sposób sport może pomóc UE w osiągnięciu celów jej polityki zewnętrznej (np. poprezez łagodzenie napięć w relacjach) oraz czy może być on elementem dialogu z krajami trzecimi i innymi regionami.

Zadaniem Grupy Wysokiego Szczebla ds. Sportu Masowego (High level Group on Grassroots Sport) będzie natomiast ocena roli sportu masowego w społeczeństwach krajów Unii oraz przedstawienie pomysłów na to, w jaki sposób UE może skuteczniej wspierać ten rodzaj aktywności. Grupa oceni również to, w jaki sposób sport masowy może przyczynić się do promowania pozytywnych wartości, takich jak tolerancja.

Obie grupy rozpoczną pracę w październiku 2015 r., ich zadaniem będzie opracowanie raportów i przedstawienie ich do czerwca 2016 r.

Zgłoszenia do udziału w pracach grup mogą nadysłać organizacje sportowe, w szczególności federacje i stowarzyszenia sportu zawodowego i masowego (działające na skalę regionalną lub europejską), instytuty badawcze, organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne, zainteresowane tematem, które mogą się pochwalić znaczącym dorobkiem w dziedzinie sportu masowego.

Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane będą do 15 lipca 2015 r.

Dodatkowe informacje na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony