News -

Poszukujący i poszukiwani na rynku pracy

Pracownicy o niskich kwalifikacjach mają coraz większe kłopoty ze znalezieniem pracy. Nie mogą liczyć na stabilne zatrudnienie, bo przegrywają konkurencję z osobami o średnich kompetencjach nawet w najprostszych zawodach.


Tak brzmią głównie wnioski z raportu „European Vacancy and Recruitment Report 2014”, opisującego sytuację na rynku pracy w Europie. Autorzy publikacji podkreślają również rosnącą rolę pracy czasowej i w niepełnym wymiarze czasowym, zauważając, że jest to jeden ze skutków kryzysu gospodarczego.

W raporcie wskazano też na potrzebę wspierania ludzi młodych we wchodzeniu na rynek pracy oraz przeciwdziałania rozczłonkowaniu rynków pracy krajów UE. Zwrócono też uwagę na konieczność podnoszenia umiejętności osób poszukujących zatrudnienia, szczególnie tych o najniższych kwalifikacjach.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony