News -

Poznać i zrozumieć NEET-sów

Jaka jest i jakie specyficzne potrzeby ma młodzież, która nie uczy się ani nie pracuje?


Raport przygotowany przez Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofund) przedstawia analizę grupy młodzieży, która nie uczy się i nie pracuje. Wynika z niego, że niemal 20 proc. z nich jest długotrwale bezrobotnych.

Autorzy badania podzielili młodzież NEET na siedem grup i każdą z nich opisali zarówno w kontekście całej Europy, jak i w poszczególnych państwach.

Ze względu na ich dużą różnorodność i odmienne potrzeby, konieczne jest podjęcie kompleksowych działań mających na celu aktywizację tej grupy młodzieży.

Pełna treść raportu
Analiza NEET-sów w poszczególnych krajach

 

stopka strony