News -

Poznaj cztery wyzwania Unii

Są zadania – są nagrody! Fundacja Nowe Media ogłosiła nowy konkurs dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: PIRE – Priorytety Informacyjne Unii Europejskiej.


Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie – najpóźniej do 29 kwietnia 2011 r. - czterech wydań multimedialnej, internetowej gazetki, wykorzystując udostępniony przez organizatorów program qmam. Publikacje muszą być poświęcone czterem najważniejszym obszarom aktywności Unii Europejskiej: • walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
• wspieraniu wzrostu gospodarczego,
• działaniom w dziedzinie klimatu i energii,
• traktatowi lizbońskiemu.
Już dziś warto zajrzeć na stronę konkursu – www.pire.nowemedia.info i zgłosić udział w projekcie. Na tej samej stronie co trzy tygodnie będą się pojawiać teksty edukacyjne wprowadzające do każdego z czterech tematów. W serwisie konkursowym oraz profilu Fundacji Nowe Media w Facebooku regularnie pojawiają się także zagadki i wskazówki pomocne w realizacji zadań konkursowych.
Rozstrzygnięcie rywalizacji nastąpi w pierwszej połowie maja. Do wygrania między innymi laptop i rzutnik multimedialny. Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.
Szczegółowe informacje w serwisie: www.pire.nowemedia.info
stopka strony