News -

Praca dla wykluczanych

Sieć Salto opublikowała uaktualnioną wersję broszury poświęconej problemowi zatrudniania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.


Autorzy publikacji opisali sytuację młodzieży na europejskim rynku pracy, skutki kryzysu gospodarczego oraz najważniejsze inicjatywy polityczne mające zmienić niekorzystne trendy. Wskazali też najbardziej efektywne sposoby integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy.

Broszura ma pomóc osobom zajmującym się zawodowo rynkiem pracy i włączeniem społecznym w przygotowaniu i wdrożeniu skutecznych działań wspierających młodych ludzi w zdobywaniu zatrudnienia i nabieraniu doświadczenia na rynku pracy.

Publikacja dostępna jest pod adresem:
http://tinyurl.com/odrjhz6

stopka strony