News -

Pracujesz za granicą? Obejrzyj!

Nie rozumiesz zamieszania z emeryturami? Nie wiesz, jak praca za granicą wpłynia na twoje świadczenia w przyszłości? Obejrzyj to wideo!


Nie rozumiesz zamieszania z emeryturami? Nie wiesz, jak praca za granicą wpłynie na twoje świadczenia w przyszłości? Obejrzyj to wideo!

Przygotowany przez Komisję Europejską klip wyjaśnia, jak wyglądać będzie twoja emerytura, jeśli będziesz pracował w więcej niż jednym państwie UE lub Islandii, Liechtensteinie, Norwegii czy Szwajcarii. Znajdziesz tu odpowiedź na pytania, co dzieje się ze składkami opłaconymi w jednym państwie, gdy przenosisz się do innego, oraz który kraj będzie ci na starość wypłacał emeryturę.

Wniosek jest optymistyczny: przepisy UE pozwalają ci na podróżowanie po Europie w poszukiwaniu pracy bez uszczerbku dla twoich przywilejów.

Wideo można obejrzeć pod adresem:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I072535&sitelang=en
stopka strony