News -

Pracy na świecie wciąż brakuje

Stopa bezrobocia na świecie wzrośnie w tym roku z 5,7 do 5,8 proc. - tak wynika z nowej edycji publikacji World Employment and Social Outlook – Trends 2017, wydawanej przez Międzynarodową Organizację Pracy.


Autorzy raportu ocenili aktualną sytuację na światowym rynku pracy i przedstawili prognozy poziomu bezrobocia w krajach rozwiniętych, na rynkach wschodzących oraz w państwach rozwijających się. Przeanalizowali też trendy w zakresie jakości miejsc pracy, szczególną uwagę zwracając na zjawiska ubóstwa pracujących (working poverty) oraz pracy w niepewnej sytuacji zawodowej (vulnerable employment).

Z danych zawartych w publikacji wynika, że w tym roku liczba osób bez pracy wzrośnie o 3,4 mln (z 5,7 do 5,8 proc.). W sumie bez zatrudnienia na świecie będzie ponad 201 mln osób. W 2018 r. liczba bezrobotnych zwiększy się o kolejne 2,7 mln – przyrost siły roboczej jest bowiem większy od tempa powstawania nowych miejsc pracy.

Raport dostępny jest na stronie MOP.

stopka strony