News -

Praktykanci mają prawa

Wiedzieliście, że jako praktykanci macie swoich rzeczników? Są nimi przedstawiciele European Apprentices Network (EAN) – stowarzyszenia powołanego do życia przez Europejskie Forum Młodzieży i OBESSU.


Stowarzyszenie European Apprentices Network (EAN) powstało w kwietniu 2017 roku. Jego celem jest reprezentowanie interesów osób, które odbywają praktyki na terenie Unii Europejskiej oraz sieciowanie instytucji działających na rzecz praktykantów z samymi praktykantami. EAN jest również nieformalnym ciałem doradczym Komisji Europejskiej.

Rzeczników europejskich praktykantów wybarno spośród kandydatów, którzy odpowiedzieli na apel Europejskiego Forum Młodzieży. Obecnie funkcje te pełni 11 osób. Jest wśród nich Polak – Matthäus Fandrejewski.

Na stronie internetowej www.apprenticesnetwork.eu można znaleźć informacje dotyczące działań podejmowanych przez stowarzyszenie oraz zapoznać się z sylwetkami jego reprezentantów. Jeśli podczas odbywania praktyk pracodawca nie respektował waszych praw – piszcie do nich!

A może sami chcielibyście zaangażować się w działania na rzecz praktykantów? Wypatrujcie informacji o kolejnym naborze rzeczników! Mandaty obecnych wygasają wraz z końcem 2018 roku.

stopka strony