News -

Prawo głosu dla 16-latków?

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zaapelowało do państw członkowskich, by zastanowiły się nad obniżeniem wieku, w którym obywatele mogą czynnie uczestniczyć w wyborach.
W raporcie Zgromadzenia podkreślono, że prawo do głosowania powinno przysługiwać już 16- lub 17-latkom, ponieważ już w tym wieku mają oni swoje obowiązki wobec społeczeństwa. W zdecydowanej większości z 47 krajów członkowskich Rady Europy prawo udziału w wyborach przysługuje dopiero po 18. urodzinach. Wyjątkiem jest Austria, która w 2007 r. jako pierwsza obniżyła granicę do 16 lat – w przypadku wyborów gminnych, lokalnych i krajowych.

Podczas sesji Rady Europy przyjęto też inne dokumenty dotyczące młodzieży – przede wszystkim raport „Ku europejskim ramom w sprawie praw młodzieży”. Opisano w nim korzystanie przez młodzież z przysługujących jej praw oraz wezwano państwa członkowskie do przedyskutowania możliwości przygotowania ramowej konwencji w sprawie praw młodych ludzi.

Więcej informacji na stronie http://intranet.youthforum.org/newsletters/node/16067
stopka strony