News -

Problem marginalizacji pod lupą

Jak duży jest w Europie problem wykluczenia społecznego młodzieży? Jak mu zaradzić? Na te pytania odpowiada najnowsza publikacja Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.
Broszura opisuje wyniki badań i ankiet dotyczących problemu wykluczenia społecznego młodzieży, przedstawia też pomysły, w jaki sposób praca z młodzieżą może pomóc w ograniczeniu tego zjawiska.

W publikacji znaleźć można szczegółowe dane na temat zjawiska oraz przykłady pozytywnych inicjatyw w zakresie pracy z młodzieżą, których efektem było ograniczenie problemu marginalizacji.

Publikację znaleźć można pod adresem:
http://ec.europa.eu/youth/documents/eurydice-study-social-exclusion-2013.pdf
stopka strony