News -

„Proces rozszerzenia Unii Europejskiej - szanse i wyzwania” - konferencja w Warszawie

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Proces rozszerzenia Unii Europejskiej – szanse i wyzwania”, która odbędzie się 18 maja 2012 r. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce (Warszawa, ul. Jasna 14/26a). Konferencja organizowana jest przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce oraz Punktem Informacyjnym Europe Direct – Bydgoszcz w ramach projektu „Education and awareness-raising – the key to understand EU enlargement process”.


Unia Europejska, jaką znamy dzisiaj powstawała przez kilkadziesiąt lat dzięki współpracy i determinacji krajów Europy. Proces jednoczenia Europy, zapoczątkowany przez sześć krajów europejskich i kontynuowany dzięki kolejnym rozszerzeniom, pozwolił dotrzeć do momentu, w jakim jesteśmy obecnie - do Unii Europejskiej. Unii, której potencjał tworzy 27 krajów członkowskich, ich obywatele i jednoczesna otwartość na nowych członków. Jednak proces rozszerzenia Unii Europejskiej niesie ze sobą wiele wyzwań. Wymaga akceptacji zasad i podstawowych założeń Unii Europejskiej, dostosowań w wymiarze politycznym, gospodarczym i prawnym z jednoczesnym poszanowaniem specyfiki krajów kandydujących. Wymaga także otwartości i tolerancji, której jako obywatele Unii Europejskiej uczymy się od pokoleń. Mimo, iż proces rozszerzenia Unii Europejskiej ma bezpośredni wpływ na nas jako jej obywateli to wciąż wiemy o nim zbyt mało. Zrozumienie wyzwań i zalet, jakie niesie za sobą proces rozszerzenia a także poznanie krajów kandydujących, ich potencjału i wartości ma istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Unii Europejskiej. Wychodząc tym potrzebom naprzeciw Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce oraz Punktem Informacyjnym Europe Direct – Bydgoszcz serdecznie zapraszają do udziału w konferencji „PROCES ROZSZERZENIA UNII EUROPEJSKIEJ – SZANSE I WYZWANIA”. Konferencja stanowi jedno z działań projektu „Education and awareness-raising – the key to understand EU enlargement process” współfinansowanego przez Unię Europejską i realizowanego przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Konferencja odbędzie się 18 maja 2012 r. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce (ul. Jasna 14/26a, Warszawa). Udział w konferencji jest bezpłatny. Program oraz zaproszenie znajdują się w załącznikach. Uprzejmie prosimy o mailowe potwierdzenie obecności do Pani Dagmary Taflińskiej (tel. 52 5670002) na adres: dagmara.taflinska@byd.pl do dnia 16 maja 2012 r. Serdecznie zapraszamy!
stopka strony