News -

Program Aktywni Obywatele od stycznia

Program Aktywni Obywatele ma rozwijać społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Wiadomo już, że jego budżet wyniesie 23 miliony euro, a działania rozpoczną się od stycznia 2021 r.


Celem programu jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce (zwłaszcza działających w małych miejscowościach) oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowić będą szczególną wartość.

W ramach programu organizacje pozarządowe będą mogły się ubiegać o dofinansowanie projektów w następujących obszarach:
- Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
- Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
- Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).
- Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.
Oficjalne rozpoczęcie Programu planowane jest na styczeń 2021 roku.

Więcej informacji

#grant    #organizacjespołeczne    #prawaczłowieka

stopka strony