News -

Program „eTwinning krajowy”

Rozpoczął się pilotażowy program „eTwinning krajowy”, w którym polscy nauczyciele mogą zakładać i realizować projekty z inną polską szkołą w języku polskim. To szansa dla nauczycieli, którzy nie są pewni swojej znajomości i biegłości w posługiwaniu się językiem obcym, na realizację eTwinningowych projektów z wykorzystaniem narzędzi TIK.


eTwinning to program UE mający na celu wspieranie współpracy bliźniaczej szkół podstawowych i średnich w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Stanowi on integralną część programu eLearning i został oficjalnie zainaugurowany przez Komisję Europejską na początku 2005 roku. Program eTwinning powstał, by dać europejskim szkołom możliwość wspólnego uczenia się i uczenia się od siebie nawzajem. Placówki, które przyłączyły się do tej akcji, mogą wymieniać poglądy, nawiązywać przyjaźnie i współpracę ze szkołami z innych krajów. Ich uczniowie mają okazję do wzajemnego poznawania się oraz do zwiększania wiedzy na temat swoich kultur, szkół i rodzin. Jesienią tego roku dodatkowo uruchomiony został pilotażowy program „eTwinning krajowy”, który umożliwi zainteresowanym polskim szkołom realizację wspólnych projektów - do tej pory w programie tym mogły brać udział pary placówek z dwóch różnych krajów europejskich. „eTwinning krajowy” to okazja dla nauczycieli z mniejszymi umiejętnościami w zakresie języków obcych czy obawiających się o swoje kompetencje językowe. Dzięki udziałowi w tej inicjatywie będą oni mieli okazję poznać metody współpracy ze szkołą partnerską podczas realizacji projektu edukacyjnego, a także wypróbować platformę eTwinning Desktop, czyli Pulpit nauczyciela, i TwinSpace - platformę do realizacji projektu. Pozwoli im to na zdobywanie i doskonalenie kompetencji cyfrowych, a w przyszłości ułatwi podjęcie decyzji o zaangażowaniu się w projekty międzynarodowe. Krajowe Biuro Programu eTwinning ma nadzieję, że pilotaż „eTwinning krajowy” pozwoli na skuteczne wsparcie merytoryczne oraz włączenie w wielu szkołach uczniów i nauczycieli do aktywnego rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami. Szczegółowych informacji o programie „eTwinning krajowy” szukać należy na polskim portalu eTwinning: www.etwinning.pl.
stopka strony