News -

Program Kultura w roku 2012

Komisja Europejska przedstawiła harmonogram naboru wniosków w przyszłorocznej edycji Programu Kultura. Do podziału będzie ponad 50 milionów euro.
Program Kultura to unijna inicjatywa służąca rozwojowi współpracy europejskich instytucji kulturalnych. Jej efektem ma być budowa świadomości obywatelstwa europejskiego, opartego na wspólnym dziedzictwie kulturalnym.

Cele Programu Kultura są następujące:
  1) wsparcie międzynarodowej mobilności pracowników sektora kulturalnego,
  2) wsparcie dla międzynarodowego obiegu dzieł oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych,
  3) promocja dialogu międzykulturowego.
Działania w ramach Programu Kultura muszą być organizowane przez co najmniej trzy podmioty publiczne lub prywatne zarejestrowane w trzech różnych państwach uczestniczących w Programie. Obok krajów UE i EEA są to Chorwacja, Dawna Jugosławiańska Republika Macedonii, Turcja, Serbia, Czarnogóra oraz Bośnia i Hercegowina.

Harmonogram i budżet w roku 2012 wygląda następująco:
  część 1.1 Wieloletnie projekty współpracy – 5 października 2011 r., budżet 20,6 mln euro;
  część 1.2.1 Projekty współpracy – 5 października 2011 r., budżet 19 mln euro;
  część 1.2.2 Projekty tłumaczeń literackich – 3 lutego 2012 r., budżet 2,92 mln euro;
  część 1.3.5 Specjalne projekty współpracy z krajami trzecimi – 3 maja 2012 r., budżet 1,5 mln euro;
  część 1.3.6 Wspieranie europejskich festiwali kultury – 16 listopada 2011 r., budżet 2,7 mln euro;
  część 2 Wspieranie podmiotów działających na szczeblu europejskim w dziedzinie kultury – 15 września 2011 r., budżet 6,1 mln euro;
  część 3.2 Projekty współpracy między organizacjami zajmującymi się analizą polityki kulturalnej – 5 października 2011 r., budżet 0,7 mln euro.
Więcej informacji na stronie http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/culture-programme-%282007-2013%29_en.htm
stopka strony