News -

Program "Młodzież w działaniu" niezmiennie pożyteczny

Niemal wszyscy uczestnicy projektów realizowanych w ramach programu „Młodzież w działaniu” twierdzą, że były one dla nich wzbogacającym doświadczeniem. Takie są wyniki badań RAY zrealizowanych przez Narodową Agencję w listopadzie 2011 r.
Z badania wynika, że uczestnicy projektów rozwinęli głównie kompetencje miękkie. Respondenci zgodnie stwierdzili, że zdecydowanie poprawili umiejętność pracy w zespole oraz porozumiewania się z osobami o innym pochodzeniu kulturowym. Wśród długotrwałych efektów projektu najczęściej wymieniano rozwój osobisty, chęć nauki języków obcych oraz otwartość na inne kultury i narody.

Uczestnicy i koordynatorzy zgodnie deklarowali, że program „Młodzież w działaniu” wpłynął też na rozwój organizacji, do których należą. Zwiększyły one m.in. kompetencje personelu w zakresie kierowania projektem czy liczbę kontaktów i partnerstw z organizacjami z zagranicy.

Badanie zrealizowała polska Narodowa Agencja w ramach sieci RAY, skupiającej 15 podobnych instytucji z Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Estonii, Finlandii, Niemiec, Węgier, Liechtensteinu, Luksemburga, Holandii, Słowacji, Szwecji oraz Turcji. Badani uczestnicy to głównie osoby bardzo mobilne - każdy z nich przed projektem średnio 11 razy wyjeżdżał za granicę.

Pełna treść badań dostępna jest na stronie:
www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/page/1324/analiza_listopad_2011.pdf

Więcej o badaniach:
www.mlodziez.org.pl/mlodziez-w-badaniach
stopka strony