News -

PROM bliżej Europy

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych jest już pełnoprawnym członkiem Europejskiego Forum Młodzieży. Podczas zjazdu w Brukseli za przyjęciem PROM do organizacji głosowali wszyscy członkowie.


Pełne członkostwo w Europejskim Forum Młodzieży oznacza, że PROM wraz z pozostałymi 102 organizacjami członkowskimi zrzeszonymi w Forum będzie miał bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki młodzieżowej w Europie. Forum jest największą tego rodzaju platformą, która ma bezpośredni wpływ na najważniejsze rozwiązania prawne i inicjatywy na rzecz młodzieży w Europie.

– Pełne członkostwo w Europejskim Forum Młodzieży stawia nas na równi z innymi narodowymi radami młodzieży większości krajów Rady Europy. Wraz z nimi, będziemy mogli wspólnie wpływać na kształt polityki młodzieżowej na Starym Kontynencie, reprezentując interesy młodych Polaków i Polek – powiedział Tomasz Klemt, przewodniczący zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

– Z przyjemnością witamy PROM w gronie organizacji Europejskiego Forum. Polski głos jest niezwykle potrzebny i istotny, by móc wspólnie walczyć o prawa młodych ludzi w całej Europie – pokreślił Luis Alvarado Martinez, prezydent Europejskiego Forum Młodzieży.Europejskie Forum Młodzieży

Europejskie Forum Młodzieży (Youth Forum Jeunesse – YFJ) powstało z inicjatywy Rady Europy. Zrzesza łącznie 103 organizacje, zarówno narodowe rady młodzieży jak i międzynarodowe młodzieżowe organizacje pozarządowe. Za cel stawia sobie m.in. aktywizację młodych ludzi do działania oraz reprezentowanie interesów młodzieży na forum międzynarodowym.

Przez ostatnie dwa lata PROM obserwował prace Forum jako członek kandydat.

Więcej informacji na stronie PROM.

stopka strony