Przemoc ze względu na płeć - publikacja

Publikacja Rady Europy skupia się na zjawisku przemocy ze względu na płeć, której doświadczają młodzi ludzie.

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla osób pracujących z młodzieżą. Celem publikacji jest zwiększenie świadomości młodych osób w zakresie przemocy ze względu na płeć, która najczęściej dotyka kobiety. Prowadzący zajęcia znajdą w nim przykłady aktywności, w które można zaangażować młodych ludzi.

Publikacja dostępna jest tutaj (koszt 7,50)

#przemoc    #plec    #publikacja

stopka strony