News -

Przewodnik po litewskiej prezydencji

Już 1 lipca Litwa – po raz pierwszy od momentu akcesji – obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Przewodnik po litewskiej prezydencji jest już gotowy.


1 lipca Litwa – po raz pierwszy od momentu akcesji – objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

W przewodniku po litewskiej prezydencji znaleźć można wypowiedzi kluczowych decydentów i biznesmenów dotyczące priorytetów, którymi Wilno będzie się kierować w czasie swojego przewodnictwa w UE. Publikacja przybliża również historię Litwy, ukazuje jej piękno i bogactwo kulturowe, zawiera też praktyczne informacje na temat litewskiego rządu i składu Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli.

Przewodnik można znaleźć na stronie:
www.eu2013.lt/uploads/files/Lithuania_Presidency_Guide_HR_red_small_visi.pdf
stopka strony