News -

Przewodnik po „Mobilnej Młodzieży”

Chcesz studiować za granicą? Nie znasz swoich praw? Ta publikacja powinna Ci wiele wyjaśnić.
Publikacja Komisji Europejskiej „Your rights as a mobile student: Youth on the Move guide” to opis przepisów prawnych związanych z mobilnością. Przewodnik ma pomóc młodym ludziom, ale także uczelniom w organizowaniu wyjazdów w celach edukacyjnych i świadomym korzystaniu ze swoich praw.

Autorzy publikacji podkreślają, że mobilność uczniów i studentów jest jednym z priorytetów unijnej strategii Europa 2020. To sposób na stymulowanie rozwoju osobistego, a także na zwiększenie swoich szans na znalezienie zatrudnienia.

Mobilność edukacyjna stanowi także korzyść dla UE jako całości: buduje poczucie tożsamości europejskiej, sprzyja bardziej swobodnemu przepływowi wiedzy oraz przyczynia się do rozwoju rynku wewnętrznego, ponieważ bardziej prawdopodobne jest, że Europejczycy, którzy są mobilni jako uczący się młodzi ludzie, będą w przyszłości mobilnymi pracownikami.

Raport – również w języku polskim – pobrać można ze strony:
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=NC3210556
stopka strony