News -

Przybliżyć Czarny Ląd

Twoja organizacja współpracuje z Afryką? Chciałbyś tę współpracę rozwinąć? Teraz masz na to szansę.


Twoja organizacja współpracuje z Afryką? Chciałbyś tę współpracę rozwinąć? Teraz masz na to szansę.

Nawet dwa tysiące euro dofinansowania mogą dostać projekty zgłoszone do trzeciej edycji konkursu The Seed Funding for Africa-Europe Youth Cooperation. Celem inicjatywy jest promowanie wymian młodzieżowych między Europą a Afryką, budowanie międzykontynentalnych sieci współpracy oraz wspieranie politycznego zaangażowania organizacji pozarządowych.

Granty służyć mają zwiększeniu roli organizacji młodzieżowych jako podmiotów społeczeństwa obywatelskiego oraz podniesieniu zdolności młodych liderów do podejmowania działań na rzecz współpracy Europy i Afryki. Organizatorami konkursu są Komisja Europejska i Centrum Północ-Południe Rady Europy.

Zgłaszane projekty powinny być realizowane między 1 marca a 30 października 2012 r. Aplikacje przesyłać należy na adres nsc.africaeurope-youthsummit@coe.int do 29 stycznia 2012 r.

Więcej informacji na stronie:
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/SeedFunding_Presentation_Application_Form%20_3rd%20call_%20FINAL.pdf
stopka strony