News -

Przyszłość Europy: K jak klimat

9 na 10 młodych Europejczyków dostrzega konieczność podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu - taki wniosek płynie z najnowszego badania Eurobaromentru poświęconego przyszłości UE.


Eksperci Eurobaromentru zaprezentowali wyniki badania, którego celem było zebranie opinii Europejczyków na temat Konferencji w sprawie Przyszłości Europy i wyzwań stojących przez Unią Europejską.

Analizy pokazały, że 91 proc. osób w wieku 15–24 lat uważa, że zatrzymanie zmian klimatu może pomóc poprawić ich własne zdrowie i samopoczucie. Z tą tezą zgadza się również 84 proc. osób w wieku 55 lat i starszych. Prawie co drugi Europejczyk (49 proc.) postrzega zmianę klimatu jako największe wyzwanie dla przyszłości Europy oraz wykazuje duże poparcie dla celów środowiskowych Europejskiego Zielonego Ładu. 88 proc. Europejczyków jest zdania, że zwiększenie udziału energii odnawialnej w naszej gospodarce oraz wyższa efektywność energetyczna są ważne. 80 proc. zgadza się co do znaczenia uczynienia Europy pierwszym kontynentem neutralnym pod względem klimatu do 2050 r. i promowania rozwoju rynku pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych.

Za największe atuty UE ankietowani uznali poszanowanie demokracji, praw człowieka i praworządności (27 proc.) oraz przewagi gospodarcze, przemysłowe i handlowe (25 proc.). Pokój (49 proc.), wolność opinii (47 proc.), równość społeczna i solidarność (45 proc.) oraz tolerancja i otwartość na innych (44 proc.) należą do wartości, które zdaniem respondentów najlepiej ucieleśnia UE – w porównaniu z innymi państwami.

Badani byli również pytani o Konferencję w sprawie przyszłości Europy. Prawie co drugi (46%) wskazał, że byłby skłonny wziąć udział w spotkaniach na szczeblu regionalnym, a 40% wyraziło zainteresowanie konsultacjami online. 

90 proc. ankietowanych uważa, że zdanie obywateli na temat przyszłości UE powinno być przez polityków bardziej brane pod uwagę. Oddanie głosu w wyborach europejskich to zdaniem 55 proc. Europejczyków najskuteczniejszy sposób zapewnienia, by ich opinie były słyszalne przez decydentów na szczeblu UE.

Badanie zostało przeprowadzone między 16 września a 17 października 2021 r.  w 27 państwach członkowskich UE na zlecenie Parlamentu Europejskiego i Komisji. Pytania zawarte w ankiecie zadawano osobiście. Niektóre rozmowy (z powodu pandemii) prowadzano przez Internet. Ankieterzy Eurobarometru przeprowadzili łącznie 26 530 wywiadów. 

Europejczycy mogą dzielić się pomysłami na temat reform UE za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Więcej informacji 

#Przyszłość    #UE    #Eurobaromtr

stopka strony