News -

Przyszłość Europy, przyszłość edukacji

Nie ustaje dyskusja dotycząca przyszłości Europy. Według członków Komisji Europejskiej, którzy przyjęli dziś komunikat “European Education Area by 2025”, remedium na europejskie problemy mają być inwestycje w edukację oraz kulturę.


Zdaniem Komisji, w interesie wszystkich państw członkowskich jest rozwój potencjału edukacji oraz kultury jako sił napędowych zarówno do tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu ekonomicznego, jak też do walki z najbardziej palącymi europejskimi problemami. Inwestycje w edukację oraz kulurę mają przyczyniać się ponadto do kształtowania wśród obywateli postaw krytycznych wobec pełnych tzw. “fake newsów” mediów oraz wzrostu poczucia identyfikacji z europejskimi wartościami, co w czasach pełnych populizmu i ksenofobii jest szczególnie istotne.

“European Area of Education by 2025” zakłada zatem m.in.:
- dalsze promowanie mobilności europejczyków (poprzez programy Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności, ale również za pomocą Karty Studenta UE, która ma być jednolitym narzędziem służącym gromadzeniu danych dotyczących wyników studenta);
- przygotowanie gruntu pod wzajemne honorowanie dyplomów uczelni wyższych i świadestw ukończenia szkół poprzez zainicjowanie czerpiącego z założeń reformy bolońskiej “Procesu Sorbońskiego”
- zachęcanie do nauki języków (młodzież kończąca edukację szkolną na poziomie liceum ma posiadać kompetencje do komunikacji w dwóch językach obcych)
- stworzenie sieci europejskich uniwersytetów oraz powołanie “School of European and Transnational Governance”- wspieranie reform edukacji w krajach członkowskich (nakłady na edukację w poszczególnych krajach miałyby wzrostąć do 5% PKB)
- ochronę dziedzictwa kulturowgo i wzmacnianie w Europejczykach poczucia jedności kulturowej.
 
Więcej o założeniach “European Area of Education by 2025” można przeczytać na stronach Komisji.

stopka strony