Przyszłość Europy: ruszają Panele Obywatelskie

W dniach 17-19 września w Strasburgu odbędą się pierwsze sesje obrad Europejskich Paneli Obywatelskich. Weźmie w nich udział 200 losowo wybranych przedstawicieli wszystkich państw UE, w tym ponad 60 młodych ludzi w wieku od 16 do 25 lat.


Wydarzenie otwiera cykl czterech Paneli Obywatelskich, które będą odbywać się w różnych miastach UE do połowy stycznia.

Europejczycy, którzy zgromadzą się w weekend siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu porozmawiają m.in. o gospodarce UE, sprawiedliwości społecznej, miejscach pracy i edukacji. Poruszą również tematy związane z kulturą, sportem oraz transformacją cyfrową. Następnie przedstawią pomysły oraz zalecenia, które zostaną zaprezentowane podczas obrad ogólnych kolejnych rund Konferencji w sprawie Przyszłości Europy oraz uwzględnione w raporcie podsumowującym jej prace.

Każdy z czterech Europejskich Paneli Obywatelskich odbędzie się w dwóch sesjach. Podczas najbliższego spotkania uczestnicy ustalą metody pracy oraz wybiorą 20 reprezentantów, którzy wezmą udział w sesji plenarnej Konferencji w sprawie przyszłości Europy oraz wejdą w skład grup roboczych. 

Uczestnicy paneli zostali wybrani losowo, ale w sposób odzwierciedlający różnorodność UE. W obradach weźmie udział taka sama liczba mężczyzn i kobiet, a także proporcjonalna reprezentacja Europejczyków z obszarów miejskich i wiejskich. Młodzi ludzie w wieku od 16 do 25 lat stanowią jedną trzecią panelistów.

Więcej informacji

#europejskiepanaleobywatelskie    #konferencjawsprawieprzyszłoscieuropy

stopka strony