News -

Przyszłość Europy: sesja w Strasburgu

W Strasburgu rozpoczęła się kolejna sesja plenarna Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Podczas 2-dniowych obrad przewodniczący grup roboczych przedstawią propozycje oparte na zaleceniach obywateli.  


Propozycje zmian oraz usprawnień, które przedstawią przewodniczący grup roboczych, będą oparte na rekomendacjach europejskich paneli obywatelskich, paneli krajowych i pomysłach zebranych za pośrednictwem platformy cyfrowej.

Porządek obrad:

piątek, 8.04.2022

08:30 - 10:15 - Zdrowie

10:45 - 12:30 - Demokracja

13:30 - 15:15 - Migracja

15:45 - 17:30 - Praworządność, bezpieczeństwo

18:00 - 19:45 - Oświata, kultura, młodzież

sobota, 9.04.2022

08:30 - 10:15 - Gospodarka, sprawiedliwość społeczna i miejsca pracy

10:45 - 12:30 - Zmiany klimatu i środowisko

13:30 - 15:15 - UE na świecie

15:45 - 17:30 - Transformacja cyfrowa

Transmisję ONLINE z prac sesji plenarnej Konferencji można śledzić tutaj.

Raport końcowy z prac Konferencji w sprawie przyszłości Europy zostanie zaprezentowany po 9 maja 2022.
 

W czterech panelach obywatelskich uczestniczyło każdorazowo ok. 200 obywatelek i obywateli Unii Europejskiej, wybranych losowo przy użyciu metod odzwierciedlających różnorodność UE pod względem pochodzenia geograficznego, płci, wieku, statusu społeczno-ekonomicznego i poziomu wykształcenia. Młodzi ludzie w wieku od 16 do 25 lat stanowili jedną trzecią panelistów.

Celem Konferencji w sprawie przyszłości Europy jest zapewnienie możliwie szerokiego udziału mieszkańców Unii Europejskiej w debacie na temat najważniejszych problemów i wyzwań naszego kontynentu. Oprócz udziału w panelach obywatelskich mieszkańcy UE mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów, informowania o lokalnie organizowanych wydarzeniach i wymiany poglądów za pomocą specjalnej platformy cyfrowej.

Więcej informacji

#Przyszłość    #UE    #Strasburg

stopka strony