News -

Publikacja: Europejski Kalendarz Roku Szkolnego 2021/22

Eurydice przygotowała koleją edycję publikacji zbierającej szczegółowe dane o organizacji roku szkolnego 2021/22 we wszystkich 38 krajach sieci. 


Kraje europejskie organizują rok szkolny w dość podobny sposób. Trwa on przeważnie od końca sierpnia lub początku września do czerwca albo lipca następnego roku, a najdłuższa przerwa w nauce to trwające ok. 6-8 tygodni wakacje letnie. 

Nie ma również zasadniczych różnic w organizacji roku szkolnego pomiędzy szkolnictwem podstawowym i średnim w poszczególnych krajach, z wyjątkiem np. Rumunii i Serbii. W tych krajach liczba dni nauki jest wyższa w szkolnictwie średnim niż w podstawowym.

W opracowaniu Eurydice znajdziemy jednak szczegółowe informacje dotyczące liczby dni nauki szkolnej w poszczególnych krajach, daty rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, terminy przerw świątecznych i semestralnych. 

Dowiemy się z niej również np. tego, że najwcześniej rok szkolny rozpoczynają Dania i Finlandia. Najwięcej czasu w szkole spędzają zaś Włosi - 200 dni rocznie, a najmniej Albańczycy - 165 dni.

Publikacja dostępna jest bezpłatnie na stronach Eurydice.

 

 

#eurydice    #organizacjarokuszkolnego    #nowyrokszkolny

stopka strony