PURWM: informacje o naborze w 2023 r.

W Warszawie odbyło się posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Podczas spotkania uzgodniono zasady konkursu w 2023 r. Publikacja ogłoszenia o naborze planowana jest na 13 stycznia, a wnioski będzie można składać do 28 lutego.


Organizatorem posiedzenia była strona polska – Radzie przewodniczyła Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnik rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego. Podczas spotkania uzgodnione zostały zasady konkursu wniosków na rok 2023 – priorytety, kryteria formalne i warunki finansowania projektów.

Zaprezentowane zostały również działania Narodowych Instytucji Zarządzających PURWM (polską jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) zrealizowane w 2022 r. zarówno przez stronę polską, jak i ukraińską – pomimo agresji rosyjskiej w Ukrainie:

  • 110 złożonych wniosków;
  • 66 zrealizowanych wniosków;
  • 2177 uczestników (łącznie po stronie polskiej i ukraińskiej).

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży powstała 9 września 2015 r. na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy. Podstawą prawną jej działania jest umowa międzyrządowa, która określa główne zadania oraz cele. Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży jest skierowana do dzieci i młodzieży w wieku 14-35 lat. Młodzi Polacy i Ukraińcy pracują wspólnie nad projektami, które umożliwiają im wzajemne spotkanie i porozumienie, poznanie współczesnej Polski i Ukrainy, podobieństw i różnic obu kultur, a także kultury i historii lokalnej. 

Więcej informacji

#PURWM    #młodzież    #wnioski    #fundusze

stopka strony