News -

R jak resumé, czyli MwD od A do Z

Jak najkrócej opisać program „Młodzież w działaniu”? Można tak jak zwykle: to program Wspólnoty Europejskiej finansujący działania z zakresu edukacji pozaformalnej… Można, ale nie tym razem. Tym razem piszemy o tym co w „Młodzieży w działaniu” najfajniejsze i najważniejsze. I w nietypowej formie. Poznaj alfabet programu „Młodzież w działaniu”


Jak najkrócej opisać program „Młodzież w działaniu”? Można tak jak zwykle: to program Wspólnoty Europejskiej finansujący działania z zakresu edukacji pozaformalnej… Można, ale nie tym razem. Tym razem piszemy o tym co w „Młodzieży w działaniu” najfajniejsze i najważniejsze. I w nietypowej formie. Poznaj alfabet programu „Młodzież w działaniu”. A jak Akcja. Jest ich pięć. Każda inna, wszystkie fajne. Akcje programu „Młodzież w działaniu”. Dają możliwość poznania rówieśników, zrobienia czegoś pożytecznego, poznania świata, rozwinięcia zainteresowań. Akcji jest pięć; działań które finansują – kilkanaście. Wymiany młodzieży, inicjatywy młodzieżowe, wolontariat za granicą, szkolenia, seminaria, staże, wizyty, konferencje to najważniejsze z nich. B jak beneficjent, czyli potencjalnie KAŻDA legalnie działająca organizacja lub instytucja w Polsce. To za ich pośrednictwem z funduszy Programu korzystają grupy nieformalne takie jak „Psia brać” i osoby indywidualne (wolontariusze) C jak coaching. Młodzież projekt realizuje a coach… motywuje. Wspiera. podpowiada, naprowadza. Ale z wyczuciem. Żeby nie zabić inicjatywy młodzieży. Coaching to tzw umiejętność miękka w przypadku osób pracujących z młodzieżą - niezwykle istotna. Można się jej nauczyć na szkoleniach organizowanych przez Narodową Agencję „Mwd”. W przeciwieństwie do aplikacji, beneficjenta i deadline’u coaching nie doczekał się jeszcze polskiego odpowiednika. D jak deadline - po polsku nie brzmi aż tak kategorycznie. Deadline do inaczej termin składania wniosków. Co nie zmienia istoty rzeczy: wniosek z opisem projektu musi zostać wysłany do Narodowej Agencji przed jednym z góry określonych terminów. Znajdziesz je na stronie internetowej „Mwd” www.mlodziez.org.pl i w przewodniku po programie. E jak ewaluacja – niezbędny element każdego projektu. W idealnym trwa od jego rozpoczęcia do zakończenia. Pozwala badać wartość i sens tego, co się robi. Wyniki ewaluacji należy opisać w raporcie końcowym (patrz R). Warto je wykorzystać przy realizacji kolejnych inicjatyw. F jak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. To ona zarządza programem „Mwd” i jest stroną w umowie, z która podpisujesz umowę na realizację projektu. G jak gender (balance) – w każdym projekcie grupowym „Mwd” powinna być zbliżona liczba przedstawicieli każdej z płci. Niby drobiazg, ale ważny. Projekty zdominowane przez uczestników jednej płci bywają z tego powodu odrzucane. Gender balance może i ma polski odpowiednik, ale nie brzmi on za dobrze. Równowaga płci? H jak „hura dostaliśmy dofinansowanie”. Taki okrzyk wydają co kwartał tysiące wnioskodawców. Młodsi, starsi, uczniowie, studenci, dorośli – całej Polski. Składają wnioski i z zapartym tchem czekają na decyzję. Pozytywna oznacza, że wkraczają na drogę z napisem „realizacja projektu w programie „Mwd”. Czasami krętą i wyboistą, ale zawsze pełną przygód. I jak innowacyjność - termin z kategorii kluczowych i na czasie. Projekty „Mwd” mają być oryginalne, nowatorskie, ciekawe, pomysłowe, niesztampowe. Powinny pokazywać twoją ciekawość świata. I go zmieniać! Przez złożeniem wniosku uruchom więc wyobraźnię. Z rówieśnikami z zagranicy naprawdę można robić ciekawsze i bardziej wartościowe rzeczy niż wspólne gotowanie, wieczory międzykulturowe i zwiedzanie Wieliczki. J jak jakość (projektu) – różnorodny, ciekawy, pożyteczny, zgodny z europejskimi wartościami i priorytetami polityki młodzieżowej Unii Europejskiej. Taki ma być projekt „Mwd”. Inaczej nie ma szans na dofinansowanie. K jak komitet ewaluacyjny. Formalne ciało, które opiniuje wszystkie projekty złożone w programie. Ostateczną decyzję podejmuje jednak zarząd FRSE. L jak lokalny wymiar projektu – ważna sprawa, zwłaszcza w inicjatywach, wymianach i wolontariacie europejskim. Projekt powinien przynosić korzyści nie tylko tym, którzy go realizują, ale też społeczności lokalnej – sąsiadom, mieszkańcom podwórka, osiedla, miasta czy wsi. M jak… jakżeby inaczej - młodzież – czyli ci, dla których Unia stworzyła program „Mwd, którzy składają wnioski, którzy realizują projekty i je potem rozliczają. Bo „Mwd” jest dla młodzieży, o czym - nauczycielu, opiekunie, coachu - zapominać nie wolno nigdy! N jak Narodowa Agencja Programu „Mwd” – w imieniu Komisji Europejskiej przyznaje fundusze na projekty składane do programu. Narodowe Agencje działają we wszystkich krajach, które uczestniczą w programie „Mwd”. O jak obowiązki i odpowiedzialność. Przygoda, zabawa, nauka przez doświadczenie. Jak najbardziej. Ale udział w „Mwd” to także odpowiedzialność. I obowiązki. Określa je umowa, która podpisujesz z grantodawcą. I jak każda umowa zawiera sankcje za niewywiązanie się ze zobowiązań. P jak pracownicy młodzieżowi pozaformalnej edukacji – dla nich też jest program „Mwd”. Czyli dla osób pracujących z młodzieżą, ale nie w szkole czy na uczelni - w organizacji pozarządowej, klubie młodzieżowym, domu kultury, itp (patrz S). R jak raport i rozliczenie – koniec wieńczy dzieło, a projekt „Mwd”? Ha, zależy kto pyta, a kto odpowiada. Dla beneficjenta ostatnie działanie w projekcie to napisanie raportu końcowego i przesłanie go do Narodowej Agencji. Ale ta musi go jeszcze sprawdzić - od strony merytorycznej i finansowej. Na koniec przesyła ci rozliczenie. I jeszcze jedno: raport i zdjęcia mogą być wykorzystane przez Narodową Agencję do celów promocyjnych. Nie zdziw się więc, gdy zobaczysz siebie w jednej z programowych publikacji. S jak Systemy wsparcia młodzieży, czyli akcja 4.3 programu. Seminaria, szkolenia, staże… w sumie 8 atrakcyjnych sposobów na zdobycie doświadczeń, nawiązanie kontaktów i podniesienie umiejętności. Jeśli pracujesz z młodzieżą i nie straszna ci edukacja międzykulturowa – zapoznaj się z nimi koniecznie. Potencjał tej akcji jest z pewnością niewykorzystany. I nie ma limitu wieku! T jak Twój Eurodesk, czyli wspierający „Mwd” program informacyjny. Jeśli masz problem ze znalezieniem partnerów do projektów, skontaktuj się z konsultantem Eurodesk Polska. Najlepiej przez www.eurodesk.pl. U jak udało się! Satysfakcji ze zrealizowanego projektu nie da się porównać z niczym. W jak wniosek. A bardziej przemądrzale - aplikacja. Formalny początek twojej przygody z programem „Mwd”, ale tylko formalny. Faktyczny ma miejsce znacznie wcześniej. Bo wszystko zaczyna się od pomysłu. Jak już sprawdzisz czy jest zgodny z zasadami z zasadami programu – opisujesz go we wniosku i czekasz na decyzję. Y jak youthpass – certyfikat, który może uzyskać każdy uczestnik projektów programu. Dokument potwierdza zdobyte w czasie projektów „MwD” umiejętności i doświadczenie. Z jak zespół Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu”, czyli grupa młodych i życzliwych osób, zawsze gotowych służyć pomocą. Przed złożeniem wniosku, w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu. Wszystkim, przyszłym beneficjentom, odpowiedzialnym i obowiązkowym, którzy w jednym z pięciu deadline’ów zamierzają aplikować o dofinansowanie innowacyjnych projektów wysokiej jakości, bo nie straszne im raporty, rozliczenia i wizytacje – zespół NA „Mwd” życzy POWODZENIA. Wawrzyniec Pater
Koordynator Eurodesk Polska
Skrócona wersja artykułu ukazała się w pierwszym numerze kwartalnika „Europa dla Aktywnych
stopka strony